Phụ nữ trên 40 tuổi kinh nguyệt ra ít có làm sao không

Phụ nữ trên 40 tuổi kinh nguyệt ra ít có làm sao không

  • Bạn đang gặp những vấn đề tế nhị
  • Bạn cần sự tư vấn của bác sỹ chuyên khoa

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 02437 152 152

Hoặc click Tư vấn để trò chuyện cùng bác sỹ